Május előadás híres pszichológiai kísérletekről, valamint Burn-out prevencióról és öngondoskodásról

2023. május 17-én a Híres pszichológiai kísérletek előadás során szó volt olyan híres kísérletekről, mint Philip Zimbardo amerikai szociálpszichológus stanfordi börtönkísérlete, vagy Staley Milgram kutatása, amelyben a hatalomnak való engedelmességet vizsgálták. A történelem során számos olyan esemény történt, ahol az emberi viselkedésminták szembementek az általánosan elvártakkal (pl. a német nép parancskövetése a nácizmus idején, civil lakosság lemészárlása a vietnámi háború során). A témával foglalkozó szociálpszichológusok ezekkel a gondosan kidolgozott kísérletekkel igyekeztek választ találni arra, hogy ezekben a kritikus helyzetekben milyen tényezők határozhatták meg az egyének viselkedését.

Az előadás végén szó esett ezen kísérletek etikai és erkölcsi problémáiról is, amelyek végül oda vezettek, hogy az 1970-es évek végétől nem végeztek hasonló volumenű kísérleteket a pszichológia égisze alatt.

Az előadáson az aktív hallgatók mellett dolgozók és egy volt hallgató is részt vett. 

2023. május 24-én A kiégésről és megelőzési módjairól előadás során szó esett a burn-out kockázatát növelő személyes és munkahelyi tényezőkről, majd arra vonatkozóan is kaptak ismereteket a résztvevők, hogy ők maguk hogyan tudnak többet tenni saját lelki egészségükért és a munkával való pozitív viszonyuk fenntartásáért. 

Külön nagy öröm volt számunkra, hogy az egyetem dolgozói mellett volt hallgatók és külsős dolgozók is részt vettek, így sokkal változatosabb, színesebb beszélgetés bontakozott ki a munka világának kihívásairól.