Drámapedagógiai foglalkozások keretén belül a résztvevők a hétköznapi élet problémáival találkozhatnak és azokat játékokon keresztül együtt oldjuk meg. 
A drámapedagógia eszközeivel, játékos formában fejlesztjük a beszédkészséget, nyelvhasználatot, a mások előtti megnyilvánulást, valamint a kreativitást.